Bel niet naar het noodnummer 112 voor de verdelging van wespennesten

wesp - http://carlboileau.com
Feuerwehr
Einsatz

Voor het vernietigen van wespennesten op privaat terrein of bij je thuis kan je uitzonderlijk beroep doen op de brandweer of op een professionele verdelger die snel ter plaatse kan komen. Let wel! Ook wanneer je een beroep doet op de brandweer, zal deze interventie meestal niet gratis zijn.  Dit voorjaar was er veel zonneschijn en betrekkelijk weinig regen waardoor de omstandigheden ideaal waren voor wespenkoninginnen om aan de nestvorming te beginnen.  Daardoor zijn er dit jaar nu reeds veel meldingen van wespennesten.  

Het is echter vaak niet nodig om een wespennest te verdelgen. We hebben liever geen wespen in de buurt, maar ze zijn onze bondgenoot en verdelgen op hun beurt vervelende vliegen, muggen en andere insecten. Maar al te vaak worden bijen met wespen verward. Honingbijen zijn beschermde diertjes en mogen in geen geval vernietigd worden. De brandweer komt in dergelijke gevallen onnodig ter plaatse en moet de burger opnieuw doorverwijzen naar een imker.

Met deze oproep willen we het aantal onnodige telefoontjes naar de 112 noodcentrales en de brandweerzones drastisch verminderen.  Het verdelgen van wespen is namelijk geen dringende oproep voor de brandweer.  Het is meestal niet nodig en bovendien tijdrovend om de aanvraag telefonisch door te geven.  Het noodnummer 112 moet vooral bereikbaar blijven voor reële noodoproepen.

Bel dus niet naar het noodnummer 112 voor wespenverdelging. Contacteer hiervoor zelf je lokale brandweer of een professionele verdelger. Vaak kan je via het digitale loket van je brandweerzone een aanvraag tot brandweertussenkomst indienen.

Wanneer bel je uitzonderlijk wel de noodcentrale 112 voor dergelijke interventies?

Soms is een wespensteek gevaarlijk!  Bij een steek in de mond of de keel bel je direct 112.  Laat het slachtoffer ondertussen op een ijsblokje zuigen om de zwelling tegen te gaan.  Bij een allergische reactie, bel je direct 112.  Denk daarbij aan hevige benauwdheid, shockverschijnselen of een zwelling in de hals.  Heeft het slachtoffer een adrenalinepen (EpiPen) bij zich? En heeft het slachtoffer gezwollen lippen of benauwdheid? Dan kun je hem of haar helpen om die pen toe te dienen.

 

steven.vermeulen@ibz.fgov.be