Nieuws

© Geert Biermans
De radiologische meetcel van het Nationaal Crisiscentrum heeft dinsdag 23 maart meetapparatuur uitgetest, die bij toekomstige radiologische noodsituaties zal worden ingezet om een snellere inschatting te kunnen maken van de impact op bevolking en leefmilieu. Nu worden grote radioactief besmette gebieden al in kaart gebracht via helikoptermetingen, die hun nut bewijzen bij het screenen van grote gebieden. Door in de toekomst drones in te schakelen, zullen ook kleinere gebieden, zoals specifieke percelen of bijvoorbeeld landbouwgronden, sneller in kaart kunnen worden gebracht.
Dinsdag 16 maart 2021 heeft de Algemene Directie Civiele Veiligheid een "Commemorative Award" ontvangen als blijk van erkenning voor de uitzonderlijke inzet van België bij de organisatie van de Europese oefeningen (EU Modex), die jaarlijks plaatsvinden in het kader van het Europees mechanisme voor Civiele Bescherming (UCPM).
Erwin Hertens
Erwin Hertens is sinds 15 februari de week de nieuwe directeur-generaal a.i. van de Algemene Directie Civiele Veiligheid. Hij neemt de fakkel over van Laura Szabo, die aangeduid is als voorzitster van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken.
ANPI organiseert een webinars "Betrouwbaarheid van brandbescherminguitrusting - de belangrijke fasen" op 26 maart 2021 van 9u tot 10u45
ANPI organiseert een mini webinar "Berekening van de brandbelasting volgens Bijlage 6 (Geïnformeerd publiek)" op 11 maart 2021 van 9u tot 10u
App 112 BE
11 februari 2021 is de Europese Dag van het noodnummer 112. Een ideale dag om de app 112 BE nog eens opnieuw in de schijnwerpers te zetten.
Er is een Noodcentrale 112 in elke provinciehoofdplaats en in Brussel. In Waals-Brabant is er geen Noodcentrale 112, maar worden de oproepen behandeld in het Noodcentrale 112 Henegouwen. Elk Noodcentrale 112 heeft zich moeten aanpassen door de COVID-19 crisis. Lees hier de interviews met Sofie Vanhoutte, Diensthoofd van de Noodcentrale 112 van Oost-Vlaanderen, Samuel Stipulante, Diensthoofd van de Noodcentrale 112 Luik en Carole en Sylvie, operatoren bij de noodcentrale van Luik.
Woensdag 20 januari hebben de brandweer en de noodcentrales 112 met succes het nieuwe e-loket 1722 getest. Deze nieuwe dienst voor de burger zal in de eerste helft van 2021 online worden gezet. Dit e-loket geeft je de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor hulp van de brandweer in geval van stormschade of wateroverlast. Geen wachttijden meer aan de telefoon: je hulpaanvraag zal binnenkort onmiddellijk naar je brandweerdienst worden verstuurd.
ANPI extincteur
ANPI organiseert op een mini webinar in twee delen over het thema: "Eerste interventiemiddelen SNELBLUSSERS" - 11 en 25 februari 2021

Paginas

Abonneren op Nieuws