Hulpverleningszone Fluvia zkt. zonecommandant

Brandweer
Rekrutering
In het KB van 26/03/2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en evaluatie en het KB van 19/04/2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone is bepaald dat alle vacatures voor de hulpverleningszones in het Belgische Staatsblad en op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid gepubliceerd zullen worden. In eerste instantie gaat het om de vacatures voor zonecommandant. Je kan alle vacatures voor zonecommandant en het functieprofiel terugvinden op onze jobs-pagina.

De Franstalige vacatures staan op de Franse versie van de jobs-pagina.

Hulpverleningszone Fluvia bijt de spits af. Klik op onderstaande oproep voor meer informatie.

Oproep tot kandidaten voor de functie van zonecommandant:

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken publiceert deze vacatures, maar het zijn de hulpverleningszones zelf die verantwoordelijk zijn voor de inhoud.