België als lid van The International Association of Fire & Rescue Services (‘CTIF’)

Brandweer
Evenement
CTIF is een internationale organisatie die brandweerlieden van verschillende landen samenbrengt in een omgeving zonder hiërarchie, waar officier en brandweerman, beroeps en vrijwilliger op gelijke voet staan en worden gewaardeerd om hun persoonlijke verdiensten en prestaties in plaats van om hun titel en rang. 
Luc Faes en Tom Van Esbroeck

De missie van CTIF luidt "Safer Citizens through Skilled Firefighters". Door brandweerlieden kennis en inzicht te bieden, wordt gezorgd voor een betere veiligheid voor de burgers. België is lid van CTIF via de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken.

De basis van het werk van CTIF ligt bij de Nationale Comités van de leden. Elk Nationaal Comité bestaat uit een groep brandweerlieden die regelmatig bijeenkomen om van gedachten te wisselen over onderwerpen in eigen land maar ook over internationale onderwerpen die een impact hebben op hun land.

 

Nationaal Comité CTIF Belgium

In ons land wordt de brandweer in het Nationaal Comité vertegenwoordigd door Philippe Becret (vertegenwoordiger Brandweer Brussel), Philippe Filleul (vertegenwoordiger Rezonwal), Luc Faes (vertegenwoordiger Netwerk Brandweer) en Tom Van Esbroeck (voorzitter). Natalie De Backer vertegenwoordigt er de Algemene Directie Civiele Veiligheid.

Het Nationaal Comité wil goeie praktijken en informatie vanuit CTIF verspreiden naar de Belgische brandweer. Zo stuurt het Belgische experten naar verschillende werkgroepen en commissies waarin onderwerpen aan bod komen die relevant zijn voor de brandweer wereldwijd zoals bv. vrijwilligers en brandpreventie. Daarnaast ondersteunt het Nationaal Comité ook de jeugdbrandweerwerking en brandweerwedstrijden (International Firefighting Competitions). 

Twee Belgische zonecommandanten krijgen een belangrijke rol

Op 15 juni 2023 kregen twee Belgische zonecommandanten een belangrijke rol binnen het CTIF:

  • LUC FAES (zonecommandant van de hulpverleningszone Taxandria) werd verkozen tot Vice-President van CTIF. Hij zal gedurende vier jaar samen met zijn collega’s vicepresidenten, het dagelijks bestuur en verschillende commissies binnen CTIF opvolgen. 
  • TOM VAN ESBROECK (zonecommandant van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West) werd  voor de vierde maal op rij aangesteld als projectcoördinator in de European Coordination and Projects Commission. 

Vanuit de ADCV wensen wij onze twee landgenoten veel succes in hun functie. Zij zullen ongetwijfeld een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling en verspreiding van kennis binnen onze Belgische brandweer!
Meer informatie over CTIF en hun activiteiten vind je op https://ctif.org