Nieuws

Sinds 15 februari 2012 kunnen burgemeesters, gouverneurs of de minister van Binnenlandse Zaken een contact center activeren om vragen van de bevolking te beantwoorden in geval van een noodsituatie.
Foto Eddy Moens
Donderdag 9 februari 2012 heeft een achttal mensen van de operationele eenheid van de Civiele Bescherming van Jabbeke een potvis opgeruimd in Heist. Ze hebben hiervoor onder andere gebruik gemaakt van een graafkraan van de operationele eenheid van Liedekerke.
België ijvert op Europees niveau voor een nauwere samenwerking tussen de lidstaten in geval van een ramp. Op dit moment kan Europa al rekenen op haar lidstaten bij grote rampen zoals aardbevingen of overstromingen. Om die hulp nog beter te doen verlopen, pleit België voor de verdere ontwikkeling van het Europees beleid voor civiele veiligheid.
De Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de geïntegreerde politie organiseren binnenkort een informatiecampagne over het gebruik van noodnummers.
Vandaag 6 januari 2012 publiceert het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit dat Jérôme Glorie benoemt tot nieuwe directeur-generaal van de Algemene Directie Civiele Veiligheid.
In verband met het overgangsjaar naar de federalisering toe hebben een aantal collega’s vragen gesteld die andere mensen zich wellicht ook stellen. Het gaat over pensioen, ziekte enz.
Deze ochtend, donderdag 27 oktober, vertrekt om 10 uur een 13-koppig B-Fastteam met een lijnvlucht vanop de luchthaven van Zaventem naar Turkije. De Belgen, waaronder één vrouw en vier man van de Civiele Bescherming, zullen in de stad Ercis in het oosten van Turkije een IDP-kamp met 400 tenten installeren voor de inwoners die na de aardbeving dakloos zijn geworden. Een IDP-kamp is een “internal displaced persons”-kamp voor vluchtelingen die in eigen land blijven.
Van 12 oktober tot en met 14 oktober heeft het duikteam van de Civiele Bescherming van Crisnée zoekacties uitgevoerd in de Leie tussen Deulemonde (in Frankrijk) en Menen. Dat hebben ze gedaan op vraag van de cel Vermiste Personen en het parket van Ieper, die met de zoekacties enkele oude verdwijningzaken hopen op te lossen.

Paginas

Abonneren op Nieuws