Nieuws

Woensdag 20 januari hebben de brandweer en de noodcentrales 112 met succes het nieuwe e-loket 1722 getest. Deze nieuwe dienst voor de burger zal in de eerste helft van 2021 online worden gezet. Dit e-loket geeft je de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor hulp van de brandweer in geval van stormschade of wateroverlast. Geen wachttijden meer aan de telefoon: je hulpaanvraag zal binnenkort onmiddellijk naar je brandweerdienst worden verstuurd.
ANPI extincteur
ANPI organiseert op een mini webinar in twee delen over het thema: "Eerste interventiemiddelen SNELBLUSSERS" - 11 en 25 februari 2021
La Protection civile lutte contre la pandémie de la COVID-19
In 2020 heeft de Civiele Bescherming een cruciale rol gespeeld in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. Ze is op verschillende fronten actief geweest, waaronder bijstand in de provinciale en federale coördinatie, logistieke ondersteuning en voor bijstand in woonzorgcentra, ziekenhuizen en in pretriagecentra. In totaal heeft het personeel 22.306 uren gepresteerd en meer dan 487.000 kilometer afgelegd in het kader van de coronacrisis.
Rookmelders
ANPI organiseert een mini webinar op 21/01/2021 van 9u tot 10u met als thema : "Rookmelders": Reglementering/Productnormen en praktijktoepassing/ Feedback uit ervaring.
Jaarlijks verwerken de centrales 112 en 101 maar liefst 6 miljoen oproepen. Dat zijn er veel, heel veel. Daarom zoekt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken versterking en werft ze vijftig operatoren en calltakers aan voor de meldkamers in Leuven, Gent, Antwerpen, Brugge en Hasselt. Solliciteren kan tot 5 januari.
ANPI organiseert op 03/12/2020 een studievoormiddag in de vorm van een Webinar over het thema: "Branddetectie - Verwachte verbeteringen en behandelde nieuwe technologieën".
Het startschot van het congres wordt gegeven door de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden (CD&V) op maandag 16 november om 14u30.
Eind oktober 2020 heeft het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) gevraagd om de Nationale Logistieke Hub voor Discipline 4 (D4-NatLogHub) op te starten. Dat is een samenwerking tussen de Civiele Bescherming, Defensie en de Brandweernetwerken, ondersteund door het NCCN. De doelstelling van deze coördinatiestructuur vormt het versterken en het stroomlijnen van de nationale coördinatie van de diverse logistieke (niet-medische) behoeften in het kader van de COVID-19-crisis.
ANPI organiseert op 24/11/2020 een studievoormiddag in de vorm van een Webinar over het thema: "Brand risicoanalyse".

Paginas

Abonneren op Nieuws